Jak powinien wyglądać prawidłowy montaż kominka?

Styczeń 29, 2009  

Należy przestrzegać instrukcji montażu (zwracając główną uwagę na doprowadzenie powietrza, zachowanie obiegu powietrza konwekcyjnego, wymiarów i konstrukcji komina), obowiązujących norm budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych.

Ważne jest również zastosowanie do budowy kominka prawidłowych materiałów, zalecanych przez producenta wkładów. Dlatego warto powierzyć to zadanie fachowemu instalatorowi.

Brak komentarzy.

Komentuj wpis...