Kilka prostych rad przy projektowaniu systemów DGP

Styczeń 30, 2009  

W doborze elementów instalacji warto kierować się następującymi wskazówkami:
• trasy przewodów powinny być jak najkrótsze i zawierać jak najmniej kształtek;
• należy stosować trójniki i kolana o łagodnych tukach;
• dla komfortu akustycznego i redukcji prędkości powietrza stosować elementy pełniące rolę skrzynek rozprężnych;
• zakładając prędkości przepływu w kanałach do obliczeń przekroju i wymiarów liniowych korzystne jest ich przyjmowanie w zakresie 2,5+4 m/s, nie powinno się natomiast przekraczać wartości 6 m/s;
• należy przewidzieć elementy regulacyjne w postaci elementów nawiewnych z regulacją – kratki z żaluzją lub anemostaty nawiewne – bądź w postaci przepustnic.

Brak komentarzy.

Komentuj wpis...